Praktische Informatie

 
Cursustijden
Op maandag worden de opleidingen gegeven bij Beauty Company, De Run 4221, 5503 LM  Veldhoven.
Wij bieden dagopleidingen en avondopleidingen aan. 

De dag en avond lestijden zijn als volgt:
Maandag overdag: 10.00 – 16.30 uur
Maandagavond: 18.00 – 21.00 uur
Een lesdag is gelijk aan 2 avonden. 

Voor registratie en werktafel inrichten graag 15 minuten voor aanvang van iedere les aanwezig zijn. 
Voor te starten met een nieuwe cursus, zie kopje 'vakop leidingen' voor de data. 

Om deel te nemen aan een workshop of opleiding dient u 16 jaar of ouder te zijn. Cursussen dienen altijd op de afgesproken data te worden gevolgd. De cursist dient er zelf voor te zorgen om bij alle lessen een model mee te nemen (uw oefenmodel dient 16 jaar of ouder te zijn!). Mocht u geen model kunnen vinden dan kunt u GRATIS gebruik maken van de Nail Trainer. Indien u hier geen gebruik van wilt maken vervalt uw les en kunt u deze tegen betaling inhalen.
   
Afmelding

Deze dienen 48 uur voor aanvang van de workshop en/of cursus gedaan te worden. Bij een cursus op maandag dient dit de maandagochtend vóór 09.00 uur telefonisch te worden doorgegeven aan de afdeling opleidingen. Indien u  zich tijdig afmeld, wordt er in overleg de les opnieuw ingepland. U ontvangt geen nieuw cursusschema van ons. 

Alle cursusdata dienen te worden gevolgd en worden bij inschrijving vastgesteld. Bij het niet tijdig doorgeven van een verhindering of verlaat binnenkomen vervallen de lesuren. Inhalen van lessen die noodzakelijk zijn voor deelname aan het examen kunnen tegen vergoeding plaatsvinden. 
           
Indien u niet aanwezig bent tijdens een van de opleidingsdagen of u meldt zich te laat af, dan zijn wij genoodzaakt de kosten van het lesgeld in rekening te brengen à € 75,- per dag. U dient zich dan opnieuw in te schrijven voor deze opleidingsdag. 


Beoordeling
Iedere module sluit u af met een theorietoets en praktijktoets. U ontvang bij een goede prestatie naar aanleiding van onze beoordelingsrichtlijnen een certificaat. Indien uw niveau niet voldoende blijkt te zijn ontvangt u kosteloos één herkansing en zal er samen bekeken worden met een van de docente waar er nog extra op getraind moet worden. Mocht je meerdere herkansingen nodig hebben, kan dit tegen betaling.

Theorieboek
U ontvangt van ons op de 1e opleidingsdag een lesboek. Stappenplannen ontvangt u bij de desbetreffende les.  Hierin vind u alle informatie en theorie die betrekking hebben op de door u gekozen opleiding. Zorg dat u tijdens iedere les altijd het lesboek bijheeft.  

Lesschema
Wanneer u zich heeft ingeschreven voor een van onze opleidingen, dan krijgt u het lesschema zo snel mogelijk toegestuurd. 

 
 
Winkelmand
Nieuwsbrief Tell a Friend