Algemene Voorwaarden

 
 
CURSUSGELD
Er geldt een aanbetaling van € 50,00 bij inschrijving welke in mindering wordt gebracht van het cursusgeld. Administratie c.q. inschrijvingskosten bedraagt € 12,50 per inschrijving. Het inschrijfgeld komt te vervallen bij directe inschrijving. Definitieve reservering voor de cursus vindt plaatst bij ontvangst van de betaling. Betaling van het volledige bedrag dient direct na ontvangst factuur en vóór aanvang van de opleiding te geschieden. Bij geen betaling word u niet in de les toegelaten.
 

ANNULERING

Vanaf de dag van de inschrijving voor een opleiding of workshop krijgt de cursist 14 dagen bedenktijd. Binnen deze 14 dagen kan de opleiding of workshop kostenloos worden geannuleerd.
 
Na deze 14 dagen is de onderstaande regeling van toepassing:
  1. Bij annulering tot 14 dagen voor de eerste lesdag is 10% van het lesgeld aan Beauty Company verschuldigd.
  2. Bij annulering binnen 14 dagen voor de eerste lesdag is 25% van het lesgeld aan Beauty Company verschuldigd.
  3. Bij annulering minder dan 48 uur voor aanvang van de cursus/workshop vervalt de lesdag en bij een workshop zijn de kosten 100% van het factuurbedrag. 

PAKKETTEN

Alle pakketten zijn excl. BTW en dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan. Tijdens de cursus werkt u met uw eigen materialen en producten welke u tevens nodig heeft om thuis te oefenen. Extra producten kunnen altijd tegen groothandelsprijzen worden bijgekocht in onze winkel. Pakketprijzen zijn afhankelijk van de samenstelling, aantal producten alsmede de inhoudsmaten. U werkt ten alle tijde met wereldwijde
A-merken zoals EzFlow, ibd evenals ons eigen kwaliteitsmerk NailPerfect en Astonishing Nails.
 

BETAALINFORMATIE

Beauty Company is geregistreerd bij het CRKBO (Centrale Registratie Kort Beroepsonderwijs). Door deze erkenning zijn de lesgelden vrijgesteld van B.T.W.

Betalingen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan en kan plaatsvinden via contante betaling, PIN ofwel door overmaking op de rekening van Beauty Company: ABN Amro bank nr. 63.13.65.316 t.n.v. International Beauty Partners B.V. met vermelding van OPLEIDING, het factuur en debiteuren nummer. 

Bij een te late betalingen wordt automatisch 4% rente in rekening gebracht. Bij incasso zijn de incassokosten voor rekening van de deelnemer ad. 15%. DEELNEMINGSVOORWAARDEN

Om deel te nemen aan een workshop of opleiding dient u 16 jaar of ouder te zijn.

De betalingen van de pakketten dienen direct bij het in ontvangst nemen voldaan te worden. Er kunnen geen producten in mindering worden gebracht. Retourneren van pakketten of gedeeltelijk hiervan is niet mogelijk. 

Cursussen kunnen niet aan een ander worden overgedragen, tenzij de cursus nog niet is begonnen, er zijn nog geen lessen gevolgd of de cursus en het pakket zijn reeds voldaan. 

Beauty Company gaat vertrouwelijk om met informatie die de cursist vrijgeeft. 
Wanneer u zich aanmeld voor een opleiding en/of workshop gaat u automatisch akkoord met het ontvangen van onze mailing zoals nieuwsbrieven, acties etc. 


PRIJZEN

Een en ander onder voorbehoud van drukfouten c.q. wijzigingen. Wij behouden ons het recht voor prijzen, inhoud van verpakkingen, modellen, kleuren te wijzigen en producten te vervangen. 


AANSPRAKELIJKHEID

International Beauty Partners B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgen van behandelingen voor, tijdens of na de opleidingen of voor het gebruik c.q. verkeerd gebruik van de producten. Het gebruik van nagelstyling producten kan bij sommige personen een overgevoeligheidsreactie of allergie teweegbrengen zoals rood worden van de huid, jeuk of ontstaan van blaasjes waarvoor wij geen aansprakelijkheid nemen. Stop in deze gevallen direct het gebruik en stap eventueel over op een andere methode. Raadpleeg bovendien uw huisarts. Astma patiënten hebben een grotere kans op overgevoeligheid. Bij zwangerschap eerst uw huisarts raadplegen. International Beauty Partners B.V. aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid noch voor de financiële aspecten c.q. eventueel wel of niet te behalen rendementen of omzetten voortvloeiend uit de activiteiten of het wegblijven hiervan. 

Het dragen van een mondkapje, rubber handschoenen alsmede gebruik van een afzuigsysteem wordt verplicht tijdens het werken. Gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen op producten goed lezen. Producten voor professioneel gebruik niet gebruiken op de huid en de gebruiksaanwijzingen naleven. ONTEVREDENHEID

Kwaliteit en klanttevredenheid staan hoog in het vaandel bij Beauty Company. We doen er dan ook alles aan om de opleidingen naar tevredenheid te laten verlopen. 

Mocht u nu als cursist toch ontevreden zijn over een bepaalde situatie of vindt u dat een opleiding niet naar tevredenheid verloopt of is verlopen, dan kunt u dit altijd aan ons melden en eventuele suggesties doen ter verbetering van de situatie of opleiding. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld.

U kunt telefonisch (T:  040-254 75 11), via e-mail (opleidingen@beautycompany.nl) of per post uw klacht kenbaar maken aan de opleidingscoördinator. Na binnenkomst van de klacht zal er binnen 2 weken contact met u opgenomen worden. Alle mondelinge of schriftelijke klachten worden in behandeling genomen door de opleidingscoördinator en binnen zes weken afgehandeld. De directie van Beauty Company ziet toe op directe en adequate afhandeling van de klacht. 

Wanneer de klacht niet opgelost kan worden, zal de klacht bij een onafhankelijke klachtencommissie namelijk Florence Nails worden neergelegd. Het advies van de klachtencommissie is bindend. Alle klachten zullen 1 jaar lang geregistreerd en bewaard worden. OPLEIDINGSDATA

Voor startdata kijkt u bij de desbetreffende opleiding / workshop.


STUDIEFINANCIERING

Nagelstyling is geen erkend vak en valt niet onder de wet  studiefinanciering. Het is dus niet mogelijk om studiefinanciering aan te vragen. Als u op advies van een uitkeringsinstantie omgeschoold wordt kunt u wellicht wel in aanmerking komen voor een bijdrage. Vraag dit na bij de desbetreffende instantie.
 
 
Winkelmand
Nieuwsbrief Tell a Friend